Ο χώρος μας 

Τα γραφεία μας στεγάζονται στην οδό Μαλικούτη 1Α στο Ηράκλειο