Άρθρα

Καθημερινό άγχος, στρες και εξαντλητικά γρήγοροι ρυθμοί ζωής πολύ συχνά οδηγούν στην εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων. Εκεί που όλα πήγαιναν ομαλά, ξαφνικά ίσως έχουμε την τάση να κοιμόμαστε παραπάνω, να θέλουμε να φάμε περισσότερο από το φυσιολογικό, να δυσκολευόμαστε στη συγκέντρωση ή στο να ολοκληρώσουμε μια εργασία, να αισθανόμαστε μόνιμα...